Danh mục: Thị trường tiêu thụ của hạt điều Việt Nam

  • Thị trường xuất khẩu của hạt điều Việt Nam

    Hạt điều Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu về xuất khẩu hạt điều trên thế giới. Hiện nay, thị trường tiêu thụ chủ yếu của hạt điều Việt Nam có thể chia thành hai thị trường chính là xuất khẩu và nội địa. Thị trường xuất khẩu của […]