Thị trường xuất khẩu của hạt điều Việt Nam

Hạt điều Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu về xuất khẩu hạt điều trên thế giới. Hiện nay, thị trường tiêu thụ chủ yếu của hạt điều Việt Nam có thể chia thành hai thị trường chính là xuất khẩu và nội địa.

Thị trường xuất khẩu của hạt điều Việt Nam

Thị trường xuất khẩu là thị trường chính của ngành sản xuất và chế biến hạt điều Việt Nam. Kể từ năm 2016 đến nay, nước ta luôn dẫn đầu thế giới về sản lượng và giá trị xuất khẩu hạt điều. Tính đến năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu hạt điều đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số lượng hơn 464 nghìn tấn (theo trademap.org) với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ USD. Trong đó, 5 quốc gia nhập khẩu hạt điều Việt Nam lớn nhất lần lượt là Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc, Đức và Úc, chiếm tổng tỷ trọng gần 67% trong toàn thị trường xuất khẩu của hạt điều nước ta (Biểu đồ)

Nguồn: Pagacas tổng hợp từ ITC - trademap.org

Theo thống kê của ITC, tổng giá trị nhập khẩu điều của cả thế giới năm 2020 khoảng 4 tỷ USD. Như vậy, thị trường xuất khẩu của Việt Nam chiếm gần 70% thị phần nhập khẩu của toàn thế giới. Đây là thành tựu đáng khích lệ và cũng là thử thách trong tương lai cho sự phát triển của ngành sản xuất hạt điều Việt Nam.

Nguồn: Thị trường tiêu thụ của hạt điều Việt Nam

Xem thêm: Thị trường nội địa của hạt điều Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.