Hạt điều Bình Phước – Sản lượng và diện tích

Diện tích trồng điều tại Bình Phước tương đối ổn định trong 5 năm vừa qua, chỉ tăng nhẹ từ 134.014 héc ta năm 2015 lên 137.373 năm 2019 (Biểu đồ 2.5.2), chiếm tương đương 46,6% tổng diện tích trồng điều cả nước năm 2019. Chính vì vậy mà Bình Phước được mệnh danh là thủ phủ hạt điều của Việt Nam.

Sản lượng hạt điều thu hoạch có sự tăng trưởng không đồng đều qua các năm, chủ yếu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời tiết. Năm 2015 được đánh giá là được mùa nên tổng sản lượng thu hoạch hạt điều của tỉnh đạt 198.851 tấn với năng suất đạt 1,5 tấn trên một héc ta, đây là mức rất tốt so với mặt bằng trung cả nước. Đến năm 2019, sản lượng hạt điều thu hoạch của Bình Phước đạt 150.525 tấn, đạt năng suất 1.09 tấn trên một ha, chiếm 52,8% tổng sản lượng cả nước.

Như vậy, về diện tích Bình Phước chiếm tới 46,6% cả nước nhưng về sản lượng tỉnh này chiếm đến 52,8%, những con số ấn tượng này phản ánh phần nào về sự phát triển của ngành sản xuất hạt điều tại thủ phủ Bình Phước.

Nguồn: Pagacas tổng hợp từ Niên giám thống kê Bình Phước 2016, 2019

Nguồn: Hạt điều Bình Phước - Đặc điểm, diện tích, sản lượng và vinh danh

Xem thêm:

Hạt điều Bình Phước – Đặc điểm

Hạt điều Bình Phước – Vinh danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.