Chăm sóc cây điều: Cải tạo vườn điều già cỗi

Những cây điều già (từ 8 - 15 năm tuổi) có biểu hiện sinh trưởng chậm, năng suất và chất lượng hạt đã giảm cần cải tạo lại nhằm múc đích cải thiện năng suất và chất lượng của cây, làm cây trẻ lại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và kéo dài thời gian khai thác. Để cải tạo vườn điều già cỗi, có 2 phương pháp thường được sử dụng là tăng cường chăm sóc và đốn cây.

- Biện pháp tăng cường chăm sóc:

Sau mùa thu hoạch tiến hành vệ sinh vườn cây. Đốic với các cành bị sâu bệnh, già cỗi cần được của bỏ, sau đó sửa lại hệ thống tưới tiêu nước và tiến hành dọn sạch cỏ.

Bón phân 2 lần trong năm: lần 1 sau khi thu hoạch xong (tháng 6 - 7) bón cho mỗi cây 1 kg urê + 1.5 kg super lân + 0.5 kg clorua kali. Lần 2 bón vào tháng 10 để cây ra lộc và chuẩn bị cho việc ra hoa đậu quả.

Tưới nước đầy đủ cho cây trong mùa khô, liên tục mỗi tuần một lần cho đến khi cây đậu quả, bắt đầu vào mùa mưa.

Đồng thời cần chú ý sâu đục ngọn, bệnh thán thư và các sâu bệnh khác và tích cực phòng trừ sâu bệnh.

- Biện pháp đốn cây:

Vào đầu mùa mưa cưa thân cây cách mặt đất 0.5 - 0.7m. Sau khi cưa gặp trời mưa từ góc cây mọc ra nhiều chồi. Tỉa bỏ các chồi yếu, để lại mỗi gốc 8 - 10 chồi khỏe nhất, phân bố đều quanh gốc. Những chồi này dùng làm gốc ghép theo phương pháp nêm gỗ mềm. Khoảng 60 đến 70 ngày sau khi ghép, cần tiếp tục lựa chọn 4 - 5 chồi ghép tốt nhất để lại. Ở thân cây xuất hiện mặt cắt rất dễ bị nhiếm nấm, vì vậy cần dùng dung dịch Bordeaux tưới đẫm lên để trừ nấm, đồng thời dùng mỡ bò, hắc ín hoặc sơn chống nước bôi lên để tránh bị thối thân. Còn chỗ các chồi non sau khi loại bỏ cần phun thuốc sâu để phòng ngừa sâu đục thân. Chăm sóc chồi ghép sau khi đã định để chồi phát triển, lúc này đã cải tạo thành công vườn điều mới.

Nguồn: Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tỉa cành, tạo tán, tưới tiêu nước, bón phân, cải tạo vườn già cỗi

Xem thêm:

Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tủ gốc, tưới tiêu, trồng xen

Chăm sóc cây điều: Tỉa cành – tạo tán và tỉa thưa

Chăm Sóc Cây Điều: Bón Phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.