Danh mục: Làm sạch và ẩm hóa (Làm ẩm) trong chế biến hạt điều

  • Làm sạch và ẩm hóa trong chế biến hạt điều

    Hạt điều sau khi sàng cỡ và lưu kho thường có độ ẩm khoảng 8 đến 10%, đồng thời còn dính nhiều bụi bẩn trên hạt nên cần làm sạch và ẩm hóa trước khi xử lý tiếp. Làm sạch Hạt điều được làm sạch bằng cách rửa qua nước sạch, lực nước sẽ làm […]