Hạt điều rang muối không lụa Pagacas – Túi zip 40g